OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Standard

Sayın Dernek Üyeleri,

Derneğimizin Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi nedeniyle Genel Kurulumuz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/09/2015 (Pazartesi) tarihinde, saat 14:00’da İnkilap Sokak No 22/2 Kızılay Çankaya ANKARA adresinde toplanacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 3 gün sonra aynı gündemle aynı adres ve saatte gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM
1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
2. Başkanlık Divanının teşekkülü
3. Yönetim Kurulu üye seçimi (5 asil, 5 yedek)

4. Denetim Kurulu üye seçimi (3 asil, 3 yedek)

5. Yönetim Kurulu’na borçlanma yetkisi verilmesi

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek azami huzur hakkının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’nun bu konuda yetkilendirilmesi

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile dernek çalışanları veya dernekle işbirliği içerisinde çalışan diğer dernek ve şirketler personeline verilecek gündeliklerin belirlenmesi

8.Benzer amaçları taşıyan ve bu konuda faaliyet gösteren dernek, şirket ve teşekküller ile işbirliği yapılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

9. Dilek ve Temenniler, Kapanış

Bilgilerinize arz olunur,

Veysel Karani DEMİR
Dernek Başkanı

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s